1574, ул. “Гео Милев” 158, София,България

+359 2 9709 399

E-mail: student-council@vtu.bg